top of page
wl 300 dpi.png

STATISTIKY

Čísla nelžou.

21

POČET SEZON

Rok 2022 byl pro Walker & Lambert 21. rokem fungování. Naše společnost byla založena 22. listopadu 2002.

>320M

KAPITALIZOVANÝ OBRAT

Kapitalizovaný obrat Walker & Lambert od založení činí 323 milionů 973 tisíc korun.

10

HODNOTA PORTFOLIA KLIENTŮ

V roce 2022 jsme obsluhovali celkem 8 klientů, jejichž tržby v souhrnu představovaly částku X miliard korun.

6,6%

ROS

Během 21 let si Walker & Lambert udržuje provozní návratnost tržeb vůči kapitalizovanému obratu na hodnotě 6,6%.

bottom of page