top of page

Kreativní Česko

Společnost Walker & Lambert se v lednu 2024 stala součástí celonárodního projektu Kreativní Česko Ministerstva kultury České republiky. Projekt prostřednictvím Celostátní galerie kreativců sdružuje kreativní profesionály na území ČR a zároveň funguje jako podpůrný nástroj pro dotační výzvy Kreativní vouchery na národní úrovni.

Kreativní vouchery slouží jako nástroj na finanční podporu spolupráce malých a středních podniků v České republice. 

loga-2.png
bottom of page