top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA SOUKROMÍ NA WEBU

​Walker & Lambert přísně dbá na ochranu vašeho soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů detailně popisují všechny informace o shromažďovaných datech, vysvětlují, k čemu tato data slouží, kde jsou uchována a jak s nimi nakládáme. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás s důvěrou obraťte.

Shromažďování a používání údajů

 

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na naše webové stránky nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Zpravidla se jedná o osobní údaje, pomocí kterých lze identifikovat nebo kontaktovat konkrétní osobu. 

 

Jak informace shromažďujeme?

 

Při vyplňování kontaktního formuláře shromažďujeme kontaktní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo a dále shromažďujeme informaci o důvodu, za jakým jste nás kontaktovali. Všechny tyto údaje nám poskytujete dobrovolně.

 

Kromě vámi zadaných dat shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače k internetu; přihlásit se; emailová adresa; Heslo; informace o počítači a připojení a historii nákupů. 

 

Můžeme také používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metod používaných k procházení ze stránky. 

 

Proč tato data shromažďujeme?

 

Neosobní i osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

  1. k poskytování a provozování našich služeb

  2. K poskytování nepřetržité zákaznické a technické podpory našim zákazníkům 

  3. Abychom mohli kontaktovat naše návštěvníky a uživatele s obecnými nebo personalizovanými upozorněními a propagačními zprávami týkajícími se našich služeb. Můžeme vás kontaktovat, abychom se dotazovali na vaše názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, abychom vám mohli zasílat aktualizace o naší společnosti, abychom vás kontaktovali za účelem vymáhání naší uživatelské smlouvy, platných národních zákonů a jakékoli smlouvy, kterou s vámi můžeme mít. Pro tyto účely vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv, datové schránky a listovních zásilek.

  4. K vytváření agregovaných statistických údajů a dalších agregovaných nebo odvozených neosobních informací, které můžeme my nebo naši obchodní partneři použít k poskytování a zlepšování našich služeb

  5. Abychom dodrželi všechny platné zákony a předpisy. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje poskytnuty vládním a regulačním úřadům a Orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím stranám v důsledku platného právního řízení, jako je předvolání, soudní spor nebo soudní příkaz. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu nebo s ohledem na jiné záležitosti ve veřejném zájmu.

 

Ochrana a uchovávání osobních údajů

 

Walker & Lambert bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Získaná data jsou uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají se výhradně na zabezpečených serverech za firewallem, aby byly vždy v bezpečí. Navzdory všem bezpečnostním opatřením však dokonalé bezpečí nelze zaručit.

 

Data z platební brány

 

Web Walker&Lambert využívá k platbám platební brány platformy Wix.com, která dodržuje standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravováno PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách. Navzdory všem bezpečnostním opatřením však dokonalé bezpečí nelze zaručit.

 

Dotazy na ochranu osobních údajů

 

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, s důvěrou se na nás obraťte. Walker & Lambert může tyto zásady příležitostně aktualizovat. Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je zveřejňujeme. Pokud byste chtěli získat přístup, opravit, upravit nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o vás máme, nebo pokud si přejete, abychom již vaše údaje dále nezpracovávali, kontaktujte nás na a adrese  Walker & Lambert, Kralická 1, 70900 Ostrava nebo nám pošlete e-mail na recepce@walkerlambert.cz

 

Ochrana soukromí na webu

 

V souladu s naší politikou ochrany osobních údajů jsou na našem webu využívány cookies. Cookies jsou malé kousky dat uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Používané cookies jsou kategorizovány jako základní soubory cookie. 

 

Proč používáme cookies?

 

Cookies využíváme ke sledování nastavení, která si uživatelé zvolili, a také ke sledování dalších akcí na webu z důvodů:

 

  1. Bezpečného provozu stránek

  2. Vyššího uživatelského komfortu návštěvníků stránek

  3. Identifikaci registrovaných členů, kteří se na našich stránkách zaregistrovali 

  4. Analýze výkonu, provozu a efektivity stránek.

  5. Analýze výkonu, provozu a efektivity technologie Wix, na níž jsou webové stránky postaveny

 

Pokud si nepřejete využívat výhod cookies, můžete volitelně dostupné cookies při vstupu na náš odmítnout. 

bottom of page